Iampowerment

Passend bij het leeuwseizoen vertel ik graag hoe ik tot de naam Iampowerment ben gekomen.

  • Ik wilde graag een naam waarin het woord; empowerment in voor komt omdat ik mensen graag ondersteun hun eigen kracht te (her) ontdekken.
  • I am staat voor het ‘zijn’.
  • Mijn voorletters zijn I.M.A en in een andere volgorde iam.
  • De boom in de o staat voor de tree of life en voor mij met name een African tree of life omdat verschillende Afrikaanse culturen mij inspireren, in mijn leef- en werkwijze.

Deze naam resoneert helemaal met mij en steeds meer omdat ik zelf ook steeds meer in mijn kracht ga staan. Ik denk namelijk dat dit een ongoing process is.

(De foto heb ik gemaakt aan mijn favoriete plekje aan zee waar ik mezelf graag op laad.)

Ik ben benieuwd wat jij van de naam en het logo vindt en of je deze naam bij mij vind passen en waarom?

/ It’s seems that leo season is the right time to tell you what made me choose the name Iampowerment.

  • I wanted to choose a name with the word; empowerment because I like to support people to (re) discover their own strength.
  • I am stands for ‘just being’.
  • My initials are I.M.A. and iam in a different form.
  • The tree in the o stands for the tree of life and for me especially the African tree of life since different African cultures inspire me in my way of living and working.

This name resonates with me fully because I am also growing to stand in my power every day. I think this is an ongoing process.

(This picture is made at my favorite place at sea where I like to charge myself.)

I am curious what you think of the name and the logo and if you think this name suits me and why?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *