Probeer je eens los te maken van de gedachte hoe iets zou moeten lopen. Natuurlijk heb je vaak een keuze maar andere dingen heb je niet in de hand. Ga er altijd van uit dat dingen zo lopen voor het hoogste goed voor jou en je omgeving, de wereld (en nog verder). Het lijkt op het begin niet altijd zo maar je kunt echt een blessing halen uit de meeste gebeurtenissen die anders lopen dan gepland. Dit zie je nooit wanneer het net is gebeurd of wanneer je in een proces zit. Dit zie je later pas dus laat los en vertrouw. Magie ontstaat wanneer je loslaat. Let the magic happen! Daarmee begint het leven. 💫

// EN

Try to detach yourself from the thought of how something should go. Of course you often have a choice but other things are not in your control. Always assume that things are going this way for the highest good for you and those around you, the world (and beyond). It may not always seem that way at first but you can take a blessing from most events that go differently than planned. You never see this when it has just happened or when you are in a process. You don’t see this until later so let go and trust. Magic happens when you let go. Let the magic happen! That is where life begins. 💫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *