Waar een wil is, is een weg / where there is a will, there’s a way

Plots had ik de volgende zin in mijn hoofd; waar een wil is, is een weg. Een bekend Nederlands gezegde maar zo waar. Het is een zin die op meerdere niveaus doorwerkt. Ik schrijf vaker over keuzes maar ook over hoe alles loopt zoals het hoort te lopen, dit lijkt tegenstrijdig maar ik zal het proberen uit te leggen. Wij mensen zijn gezegend met een vrije wil. Ik geloof dat er verschillende dimensies of wel tijdlijnen zijn. Voor elke keuze die je maakt bestaat er een andere tijdlijn. Je kunt dus nu kiezen of je links of rechts gaat, maar morgen heb je weer een nieuwe keuze. Het is dus prachtig dat je een vrije wil hebt. Je kunt altijd opnieuw kiezen! En wanneer je vandaag links gaat maar volgende maand toch rechts wil, kan dat ook. En alsnog loopt het precies zoals het hoort te gaan omdat elke tijdlijn uiteindelijk precies het resultaat heeft dat het beste is voor jouw ziel. Het enige verschil is dat sommige keuzes ‘sneller’ leiden tot een bepaald resultaat dan anderen. Maar ook dat maakt niet uit want je ziel kent geen tijd. En andere dimensies ook niet. Is dat geen geruststellende keuze? Alles wat je kiest is goed en alles komt altijd goed. Wanneer je dit nu nog niet zo voelt, is dat ook oke. En ga je dit gegeven voelen op … precies het juiste moment. ✨

Hoe denk jij hierover? Resoneert het of heb je hier vragen over?

// EN

Suddenly I had the following phrase in my head; where there is a will there is a way. A familiar Dutch saying but so true. It is a sentence that works on multiple levels. I often write about choices but also about how everything goes as it should, this seems contradictory but I will try to explain it. We humans are blessed with free will. I believe that there are different dimensions or timelines. For every choice you make there is a different timeline. So you can choose to go left or right now, but tomorrow you have another choice. So it is wonderful that you have free will. You can always choose again! And if you go left today but want to go right next month, you can do that too. And still it goes exactly as it should because every timeline eventually has exactly the result that is best for your soul. The only difference is that some choices lead to a certain result ‘faster’ than others. But even that doesn’t matter because your soul doesn’t know time. And neither do other dimensions. Isn’t that a reassuring choice? Everything you choose is good and everything always works out. If you don’t feel this way now, that’s okay too. And you are going to feel this fact at …. exactly the right time. ✨

How do you think about this? Does it resonate or do you have questions about this?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *