Niemand bezit de waarheid / nobody owns the truth

Dit zei ik laatst tegen een klant. Iedereen heeft oordelen, meningen, een eigen perspectief en een eigen waarheid. Vaak delen mensen dit vanuit goede bedoelingen. Maar weet dat dit enkel een advies is vanuit wat het beste is vanuit hun perspectief. Ik heb jarenlang – en soms nog steeds – opgekeken tegen bepaalde personen. En de laatste jaren met name tegen ‘spirituele’ personen, ik dacht dat zij de waarheid in pacht hadden. Maar niemand op aarde heeft dit. Het dichtst wat je kunt komen bij de waarheid is door te voelen wat jouw waarheid is. Vanbinnen, vanuit je lichaam en ziel. Maar ook andere factoren kunnen je helpen jouw waarheid (terug) te vinden, zoals; de natuur en verbinding met het universum. Deze bronnen zijn puur. Maar weet dat je diep vanbinnen alle wijsheid bezit die je ooit nodig zult hebben.

// EN

Nobody owns the truth. I said this to a client the other day. Everyone has judgments, opinions, their own perspective and their own truth. Often people share this from good intentions. But know that this is only an advice from what is best from their perspective. For years I have looked up to – and sometimes still do – certain individuals. And in recent years especially against ‘spiritual’ persons, I thought they had the truth. But no one on earth has this. The closest you can come to the truth is by feeling what your truth is. Inside, from your body and soul. But also other factors can help you (re)find your truth, such as; nature and connection with the universe. These sources are pure. But know that deep inside you possess all the wisdom you will ever need.

May be an image of 1 person

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *