Ik moedig altijd iedereen aan om zijn of haar hart te volgen. En dit doe ik nog steeds omdat ik geloof dat het pad van het hart het beste bij je past. Er heerst een bepaalde overtuiging dat het volgen van je hart moedig is of dat je per definitie gelukkig bent of geluk hebt wanneer je dit durft te doen. Hier ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat het in grote lijnen (of juist kleine lijnen) maakt dat je vaker geluk ervaart. Daarnaast heb ik de afgelopen tijd gemerkt dat het volgen van je hart ook heel pijnlijk kan zijn. Mijn pad van het hart is niet altijd makkelijk. Zoals de misverstanden doordat ik de Spaanse taal nog niet vloeiend spreek, anders gezien worden omdat je uit het buitenland komt, intense energieën en gebeurtenissen en dit is nog maar een deel ervan. En de laatste weken het ontzettend missen van vrienden en familie in Nederland. Dit wordt ook versterkt wanneer ik me minder goed voel. Toch voel ik aan alles dat dit mijn pad is en dat ik het aan kan. En uiteindelijk is het het ook allemaal waard. Dus wanneer je alles los wil laten dat je kent, volledig op jezelf wil leren vertrouwen, je je schaduwkanten wil aankijken en jezelf helemaal wil transformeren, is het aan te raden te gaan emigreren 😉

You will never be able to escape your heart, so it’s better to listen what it has to say 💛

// EN

I always encourage everyone to follow their heart. And I still do this because I believe that the path of the heart is the best fit for you. There is a certain belief that following your heart is courageous or that you are necessarily happy or lucky when you dare to do this. This is something I don’t entirely agree with. I think that by and large (or just small) it makes you experience happiness more often. In addition, I have noticed recently that following your heart can also be very painful. My path of the heart is not always easy. Like the misunderstandings because I do not yet speak the Spanish language fluently, being seen differently because you come from abroad, intense energies and events and this is only a part of it. And the last few weeks missing friends and family in the Netherlands terribly. This is also reinforced when I am feeling less well. Yet I feel in everything that this is my path and that I can handle it. And in the end it is all worth it. So if you want to let go of everything you know, learn to trust yourself completely, face your shadows and transform yourself completely, I recommend emigrating 😉

You will never be able to escape your heart, so it’s better to listen what it has to say 💛

May be an image of 1 person and mountain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *