Balans / balance

Een maand geleden besloot ik dat het goed zou zijn hier een baan te zoeken. Al snel kwam ik terecht bij een taproom. Iets wat in eerste instantie niet per se bij me zou passen maar het voelde alsof ik het wel moest doen. Ik kon hier 6 dagen in de week 9 uur aan de slag, iets wat normaal is in Perú. Ik besloot er voor te gaan en mijn kwaliteiten (en ook meteen valkuilen) van vroeger kwamen goed van pas; hard werken, aanpassen en op standje overleven. Dit ging me ook vrij goed af. Toch voelde ik vanaf het begin al dat dit geen plek zou zijn om lang te blijven. Het is in alle opzichten een plek met veel mannelijke energie; concept taproom, hard werken, vooral mannelijke collega’s, hiërarchie, dronken klanten en noem maar op. Ik mocht hier zijn om mijn Spaans veel te oefenen, de cultuur van dichterbij te leren kennen en om balans te creëren op die plek maar ook zeker in mezelf. Met het langzaam afnemen van mijn energie kreeg ik laatst ‘opeens’ bericht van een vegan restaurant waar ik eerder ook had gesolliciteerd. Ik voelde aan alles dat ik mijn lessen bij de taproom had geleerd en nu mocht switchen naar een andere plek. De afgelopen 2 weken heb ik deze 2 banen gecombineerd en daarnaast nog veel consulten gedaan. Een paar dagen geleden voelde ik aan mijn lichaam dat het overleven me niet meer diende en ik weer mag gaan leven. Dit gaat gelukkig samen met dat ik gisteren mijn laatste dienst had bij de taproom en daarnaast plan ik mijn dagen minder vol. Mijn nieuwe werkplek heeft veel vrouwelijke energie; meer zachtheid en ruimte voor gevoel en spiritualiteit, gezonde voeding, vooral vrouwelijke collega’s en wat minder uren werken. Na een pittige maand begint de verandering al te stromen, ik heb vandaag een yogamat aangeschaft en ik ga zo een maskertje op doen. Deze ervaring heeft me heel veel geleerd maar nu is het tijd voor de zachte ik.

// EN

A month ago I decided it would be good to look for a job here. Soon I ended up at a taproom. Something that at first wouldn’t necessarily suit me but it felt like I had to do it. I could work 9 hours 6 days a week here, something that is normal in Perú. I decided to go for it and my qualities (and also pitfalls) from the past came in handy; hard work, adaptation and survival mode. This went pretty well for me. Yet I felt from the start that this would not be a place to stay for long. It is in every way a place with a lot of male energy; concept taproom, hard work, mostly male colleagues, hierarchy, drunk customers and you name it. I was allowed to be here to practice my Spanish a lot, get to know the culture closer and create balance in that place but also definitely in myself. With my energy slowly waning, the other day I “suddenly” got a job offer from a vegan restaurant I had previously applied to as well. I felt from everything that I had learned my lessons at the taproom and was now allowed to switch to another place. For the past 2 weeks I have been combining these 2 jobs and also doing a lot of consultations. A few days ago I felt in my body that survival no longer served me and I may start living again. This fortunately goes hand in hand with the fact that yesterday I had my last shift at the taproom and besides that I plan my days less full. My new workplace has a lot of feminine energy; more softness and space for feelings and spirituality, healthy food, mostly female colleagues and a little less hours of work. After a tough month the change is already starting to flow, I bought a yoga mat today and I’m about to put on a mask. This experience has taught me a lot but now it’s time for the soft me.

May be an image of 1 person

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *