Goed en kwaad / good and evil

Laatst zag ik een film waarin het – voor de verandering – over een strijd ging tussen goed en kwaad. Een eeuwenoud gegeven wat nog steeds op verschillende manieren wordt gevoed. Maar is dit echt zo? We komen allemaal van dezelfde bron, iedereen. Welk perspectief je ook hebt. Het is allebei nodig; zwart en wit (en heel veel grijs graag) en wat voor mij goed en zuiver betekent, kan voor jou aanvoelen als kwaad. Dualiteit is er. Maar eenheid ook. Ik hoop dat we dat steeds meer mogen gaan ervaren, ook op aarde. Je ergens tegen verzetten heeft geen zin, het is allemaal nodig.

// EN

The other day I saw a film in which – for a change – it was about a struggle between good and evil. An age-old fact that is still nurtured in various ways. But is this really so? We all come from the same source, everyone. No matter what perspective you have. It takes both; black and white (and lots of gray please) and what means good and pure to me may feel like evil to you. Duality is there. But so is unity. I hope we may experience that more and more. Resisting to something is pointless, it is all necessary.

May be art

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *