Voorouders / ancestors

Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Zo zijn heel veel voorouders je voor gegaan en hun energie is er nog steeds om je mee te verbinden. Voorouders kunnen familieleden zijn van eerdere generaties maar het kunnen ook algemene voorouders zijn. Zoals mensen die voor bepaalde revoluties hebben gezorgd die jou nu ook dienen. Ze hebben allemaal geleefd en onwijs veel kracht en wijsheid verzameld. Ze staan allemaal om je heen. Deze zielen kun je vragen om advies. Vooral degenen die dingen door hebben gemaakt die jij in je leven nu meemaakt. Vaak wordt generatiepijn namelijk doorgegeven en daarnaast kan er sprake zijn van bijvoorbeeld familiekarma. Bij heftige gebeurtenissen in je generatielijn kun je vragen om kracht om soortgelijke gebeurtenissen in jouw huidige leven aan te kunnen. Om het te helen en veranderen voor de toekomst. Bij positieve gebeurtenissen kun je vragen om advies om hetzelfde te creëren of aan te trekken. Wat jij heelt in jezelf, heeft ook invloed op de generaties voor en na jou. Jij bent degene die de cyclus kan verbreken.

// EN

You don’t have to do it all alone. For example, many ancestors have gone before you and their energy is still there for you to connect with. Ancestors can be relatives from previous generations but they can also be general ancestors. Such as people who brought about certain revolutions that also serve you now. They have all lived and accumulated immense wisdom. They are all around you. You can ask these souls for advice. Especially those who have gone through things that you are now experiencing in your life. Generational pain is often passed on and there may also be family karma. In case of violent events in your generation line you can ask for strength to cope with similar events in your current life. To heal and change it for the future. With positive events, you can ask for advice to create or attract the same. What you heal within yourself also affects the generations before and after you. You are the one who can break the cycle.

May be an image of 1 person and text that says "Your ancestors outnumber your fears Feel their power."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *