Brief aan de toekomstige jij / Letter to the future you

Wauw, wat ben ik trots op jou! Wat is dit bijzonder. Dat jij je hart hebt gevolgd. Ondanks alle dingen die jou eerder weerhielden dit te doen, heb je het toch gedaan. Daar is veel moed voor nodig. Je voelt je vrij, ervaart vaak een geluksgevoel en zit in de flow. Desondanks is het normaal rouw te voelen over het leven dat je eens had, toen het nog allemaal wat comfortabeler was. Ook zul je – juist wanneer je je hart blijft volgen – saboteurs tegenkomen, oude patronen, situaties die je even doen twijfelen. Maar je zult je vroeg of laat gaan herinnneren dat dit ook bijdraagt aan je zielsmissie en gaan uitrijzen vanuit het as. Ook zullen er mensen zijn die je goed bedoeld advies geven om je te willen beschermen. Op dat moment zul je echter weten dat dit een projectie is en dat jij ze vriendelijk bedankt om jouw pad te blijven volgen. Je zult je misschien afvragen waarom alles zo snel veranderd. Deze veranderingen mag je omarmen, elke dag ben je een ander mens met andere behoeften. Er is geen normale tijdspanne. En jij bent niet normaal, je bent een prachtig, krachtig, uniek wezen, bedoeld om jouw zielsmissie te volgen. Weet dat je daarom altijd, altijd opnieuw keuzes kunt maken wanneer je voelt dat je ziel daar klaar voor is. Ik beloof je dat het uitzicht zo mooi zal zijn. Mooier en grootser dan je ooit had durven dromen. Maar dat uitzicht is er juist voor degenen die durven dromen. Je bent er al. Ik ben zo ontzettend trots op je, pure ziel. 💜

// EN

Wow, how proud I am of you! How special this is. That you have followed your heart. Despite all the things that kept you from doing this before, you did it anyway. It takes a lot of courage to do that. You feel free, often experience a sense of happiness and are in the flow. Nevertheless, it is normal to feel mourning for the life you once had, when things were more comfortable. Also – just when you keep following your heart – you will encounter saboteurs, old patterns, situations that make you doubt for a moment. But sooner or later you will start to remember that this also contributes to your soul mission and rise from the ashes. There will also be people who give you well-intentioned advice to want to protect you. At that point, however, you will know that this is a projection and that you are kindly thanking them for continuing to follow your path. You may wonder why everything changes so quickly. You may embrace these changes; every day you are a different person with different needs. There is no normal time frame. And you are not normal, you are a beautiful, powerful, unique being, meant to follow your soul mission. Know that because of this, you can always, always make new choices when you feel your soul is ready. I promise you that the view will be so beautiful. More beautiful and grand than you ever dreamed possible. But that view is just there for those who dare to dream. You are already there. I am so incredibly proud of you, pure soul. 💜

May be an image of 1 person

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *