wie ben ik / about me

Ik voel me een vrije ziel maar dit is niet altijd zo geweest. Als gevoelig mens heb ik met veel dingen geworsteld en me niet altijd thuis gevoeld op aarde. Mijn manier van leren, helen en groeien is door te ervaren en ik zie nu dat – hoe cliché ook – pijnlijke ervaringen mij echt hebben gemaakt tot wie ik nu ben. Het leven, verschillende therapieën en opleidingen hebben mij ondersteund in mijn helingsproces. Hierbij heeft de holistische zienswijze mij het meeste gebracht waardoor ik ben geïnspireerd dit beroep te willen uitoefenen. Ik heb geleerd om naar mijn hart te luisteren en heb in oktober 2020 Iampowerment op gezet. Ook heeft mijn hart me een paar maanden geleden naar Peru gebracht waar ik nu woon. Ik voel me sterk verbonden met de natuur en wijsheid die ik hier (terug) vind. Tijdens mijn werk ben ik mezelf; nuchter en tegelijkertijd intuïtief en in verbinding met alles.

Het leven is mijn grootste leerschool maar hier onder zie je welke opleidingen ik heb gevolgd;

Jan 2020 – sept 2020 Opleiding Holistisch Therapeut, Via Pura te Etten-leur

Sep 2011 – jul 2015 Sociaal Pedagogische Hulpverlening, HAN te Nijmegen

// EN

I feel like a free soul but this has not always been the case. As a sensitive person I have struggled with many things and have not always felt at home on earth. My way of learning, healing and growing is by experiencing and I see now that – however cliché – painful experiences have really made me who I am today. Life, different therapies and trainings have supported me in my healing process. Here the holistic view has brought me the most, which inspired me to want to practice this profession. I have learned to listen to my heart and set up Iampowerment in October 2020. Also, a few months ago my heart brought me to Peru where I now live. I feel strongly connected to nature and wisdom that I find (back) here. During my work I am myself; down to earth and at the same time intuitive and connected to everything.

Life is my biggest learning experience but below you can see the training I have received;

Jan 2020 – Sept 2020 Study Holistic Therapist, Via Pura in Etten-leur

Sep 2011 – Jul 2015 Social Work, HAN at Nijmegen.