wie ben ik / about me

Ik ben Imke Jacobs; een oude ziel met een kalenderleeftijd van 27. Sinds ik me kan herinneren ben ik geïnteresseerd in al het zichtbare maar ook onzichtbare en vond ik het als gevoelig kind moeilijk een weg te vinden in deze wereld. Na mijn studie social work kwam ik na een paar heftige gebeurtenissen bewust in aanraking met bewustzijn en spiritualiteit, er ging een nieuwe wereld voor me open. Uiteindelijk kwam ik tijdens mijn baan in de forensische psychiatrie in een burn-out terecht. Ik kon nu echt niet meer weglopen voor mijn emoties en trauma’s van het verleden maar moest het ondergaan. Heel veel rust, zachtheid en therapie zorgden ervoor dat ik er weer boven op kwam. Vanuit de behoefte mezelf te blijven ontwikkelen, ben ik in 2019 op een retraite geweest in Spanje bij een holistisch therapeute. Mijn lichaam, geest en ziel mochten nu echt gaan helen; ik voelde me daarna een ander mens! Omdat ik zelf merkte hoe goed het me heeft geholpen, besloot ik zelf ook de opleiding tot holistisch therapeut te gaan doen. Inmiddels heb ik mijn praktijk opgezet en mijn vaste baan opgezegd. Mijn hart volgen is voor mij de enige weg en ik merk dat bij dit pad mijn passie ligt. Mijn intuïtie en fijngevoeligheid komen hierin tot zijn recht. Ik ben nuchter en geaard en sta tegelijkertijd voor alles open.

Jan 2020 – sept 2020 Opleiding Holistisch Therapeut, Via Pura te Etten-leur

Sep 2011 – jul 2015 Sociaal Pedagogische Hulpverlening, HAN te Nijmegen

// EN

My name is Imke Jacobs; an old soul with a calendar age of 27. Ever since I can remember I have been interested in all that is visible but also invisible and as a sensitive child I found it difficult to find my way in this world. After my studies in social work I came into contact with consciousness and spirituality after a few violent events. A new world opened up for me. Eventually, during my job in forensic psychiatry, I ended up in a burnout. I really couldn’t run away anymore from my emotions and past traumas but had to endure it. A lot of rest, gentleness and therapy ensured that I recovered. From the need to keep developing myself, I went on a retreat in Spain with a holistic therapist in 2019. My body, mind and soul were now really allowed to heal; I felt like a different person afterwards! Because I noticed how well it helped me, I decided to do the study to become a holistic therapist myself. Meanwhile I have set up my practice and quit my regular job. Following my heart is the only way for me and I notice that my passion lies within this path. My intuition and sensitivity come to use here. I am down to earth and grounded and at the same time open to everything.

Jan 2020 – Sept 2020 Study Holistic Therapist, Via Pura in Etten-leur

Sep 2011 – Jul 2015 Social Work, HAN at Nijmegen.