wie ben ik / about me

Ik voel me een vrije ziel die haar hart volgt maar dit is niet altijd zo geweest. Als gevoelig mens heb ik met veel dingen geworsteld en me niet altijd thuis gevoeld op aarde. Mijn manier van leren, helen en groeien is door te ervaren en ik zie nu dat – hoe cliché ook – pijnlijke ervaringen mij echt hebben gemaakt tot wie ik nu ben. Het leven, verschillende therapieën en opleidingen hebben mij ondersteund in mijn helingsproces. Hierbij heeft de holistische zienswijze mij het meeste gebracht waardoor ik ben geïnspireerd dit beroep te willen uitoefenen. Het heeft me mijn hart doen volgen en dit heeft me een aantal jaar geleden ertoe geleid Iampowerment op te zetten. Ook heeft mijn hart me in januari 2022 naar Peru gebracht waar ik nu woon. Ik voel me sterk verbonden met de natuur en wijsheid die ik hier (terug) vind en ik merk dat ik hier veel heb mogen groeien. Energetisch werk is mijn passie. Tijdens mijn werk ben ik mezelf; nuchter en tegelijkertijd zeer intuïtief en in verbinding met alles wat er is.

Het leven is mijn grootste leerschool maar hieronder lees je welke opleidingen ik heb gevolgd;

Jan 2020 – sept 2020 Opleiding Holistisch Therapeut, Via Pura te Etten-leur

Sep 2011 – jul 2015 Sociaal Pedagogische Hulpverlening, HAN te Nijmegen

// EN

I feel like a free soul who follows her heart but this has not always been the case. As a sensitive person I have struggled with many things and have not always felt at home on earth. My way of learning, healing and growing is by experiencing and I see now that – however cliché – painful experiences have really made me who I am today. Life, various therapies and trainings have supported me in my healing process. The holistic view has brought me the most which inspired me to wanting to pursue this profession. It made me follow my heart and this led me to set up Iampowerment several years ago. Also in January 2022 my heart brought me to Peru where I now live. I feel strongly connected to the nature and wisdom I find (back) here and I have been able to grow a lot here. Energetic work is my passion. During my work I am myself; down to earth and at the same time very intuitive and in connection with all that is.

Life is my biggest school but below you can read which studies I have done;

Jan 2020 – sept 2020 Study Holistic Therapist, Via Pura in Etten-leur

Sep 2011 – jul 2015 Social work, HAN in Nijmegen