voor wie / for whom

Met welke klachten, diagnoses of vraagstukken kan ik jou ondersteunen?

 • Hoofdpijn
 • Buikpijn
 • Gewrichtspijn
 • Vermoeidheid
 • Vage klachten
 • Somberheidsklachten
 • Angstklachten
 • Piekeren
 • Stress, overspannenheid, burn out
 • Moeite met het duiden van je gevoel
 • Moeite met aarden
 • Een gebrek aan richting in je leven, weet je momenteel niet zo goed wat je nu eigenlijk wil?
 • Alleen geboren tweelingen
 • Trauma door seksueel geweld
 • Kinderwens
 • Rouw door het verlies van een dierbare of heb jij een miskraam doorstaan?

En wil jij verantwoordelijkheid nemen voor de stukken die jij mag helen?

Dan is een holistisch consult misschien geschikt voor jou. Er zijn ook mogelijkheden tot een healing of kaartlegging. De gesprekken duren gemiddeld een uur en vinden plaats via videobellen.

// EN

With what complaints, diagnoses or issues can I support you?

 • Headaches
 • Abdominal pain
 • Joint pain
 • Fatigue
 • Vague symptoms
 • Gloom
 • Anxiety
 • Worrying
 • Stress / burnout
 • Difficulty expressing your feelings
 • Difficulty grounding
 • A lack of direction in your life, not really sure what you want?
 • Vanishing Twin Syndrome
 • Trauma from sexual violence
 • Wish to have a child
 • Loss of a loved one or did you experience a miscarriage?

And do you want to take responsibility for the pieces you may heal?

A holistic session might be right for you. There are also possibilities for a healing or card reading. The conversations take about an hour and take place through video calling.