voor wie / for whom

Mensen van alle leeftijden zijn welkom (bij kinderen gebruik ik na toestemming van een ouder een recente foto voor het consult.

Met welke klachten of vraagstukken kan ik jou ondersteunen?

 • Fysieke klachten zoals; hoofdpijn, buikpijn/darmklachten, gewrichtspijn, vermoeidheid, vage klachten.
 • Emotionele klachten zoals; somberheid, angstgevoelens, piekeren, stress, overspannenheid/burn-out, moeite met het duiden van je gevoel
 • Spirituele klachten; moeite met aarden, een gebrek aan richting in je leven, weet je momenteel niet zo goed wat je nu eigenlijk wil, alleen geboren tweelingen
 • Trauma door seksueel geweld
 • Kinderwens
 • Rouw door het verlies van een dierbare of wanneer jij een miskraam hebt doorstaan

En wil jij verantwoordelijkheid nemen voor de stukken die jij mag helen?

Dan is een holistisch consult misschien geschikt voor jou. Er is ook mogelijkheid voor een kaartlegging. De gesprekken duren gemiddeld een uur en vinden plaats via videobellen.

// EN

People of all ages are welcome (with children I use a photo for the session after permission of a parent).

With what complaints or issues can I support you?

 • Physical complaints such as; headaches, abdominal pain/intestinal pain, joint pain, fatigue, vague complaints
 • Emotional complaints such as; gloominess, feelings of anxiety, fretting, stress, overwork/burnout, difficulty interpreting your feelings
 • Spiritual complaints; difficulty with grounding, a lack of direction in your life, you currently do not know what you really want, twins born alone
 • Trauma from sexual violence
 • Childhood wish
 • Grief due to the loss of a loved one or when you have endured a miscarriage

And do you want to take responsibility for the pieces you may heal?

A holistic session might be right for you. There is also a possibility for a card reading. The conversations take about an hour and take place through video calling.