coaching

Bij een coaching sessie gaan we in gesprek over het gene waar je tegen aan loopt. Door mijn ervaring als social worker en gebruik van mijn verfijnde intuïtie laat ik jou tot inzichten komen die je diep van binnen al wist maar nog niet in je bewustzijn terecht waren gekomen. Vaak heb je zelf de eigenschappen al in je om een probleem te tackelen, ik spreek je graag aan op deze eigenschappen en kan je daarnaast tips en oefeningen mee geven.

Een coaching sessie zal al dingen bij je in beweging brengen maar het is aan te raden om meerdere sessies te doen.

Coaching sessie (incl. telefonisch intake gesprek van 30 minuten): €50 per uur

Een traject van 3 coaching sessies; €145

// EN

In a coaching session we talk about the things you are struggling with. Through my experience as a social worker and the use of my refined intuition I will let you come to insights that you already knew deep inside but had not yet entered your consciousness. Often you already have the qualities within yourself to tackle a problem, I would like to talk to you about these qualities and can give you tips and exercises.

One coaching session will already set things in motion for you but it is recommended to do more sessions.

Coaching session (incl. phone intake of 30 minutes): €50 per hour

A course of 3 coaching sessions: €145