energetische healing / energetic healing

Voel jij een ergens een blokkade maar lost deze zich niet op door een bezoek aan de huisarts, psycholoog of specialist? Mogelijk is deze blokkade energetisch en biedt een healing uitkomst. Dit doe ik op een intuïtieve manier, in samenwerking met het universum. Dit is nog steeds holistisch maar dan vooral gericht op het energielichaam. Ook dit kan op afstand plaats vinden.

€60,- per uur

// EN

Do you feel a block somewhere but it does not resolve itself by a visit to the doctor, psychologist or specialist? Possibly this blockage is energetic and a healing offers a solution. I do this in an intuitive way, in cooperation with the universe. This is still holistic but focuses on the energy body. This can also take place on a distance.

€60,- for an hour